Rahvusvaheline puukujurite suvekool

Osalejale on tagatud ööbimine suvekooli vältel Kaldavere turismitalus www.kaldaverehostel.ee, toitlustamine 3 korda päevas, saeküte, ketiõli, puukuju materjal. Olemas pesemisvõimalus, ujumise võimalus, igal õhtul saun, suvekooli koolitusprogramm, turismitalu poolt pakutavad muud teenused.

Osaleja loob vastavalt oma oskustele ja kogemustele vabalt valitud teemal ühe suurema või mitu väiksemat figuraalset puukuju. Abstraktsete puukujude ideed tuleb korraldajaga eelnevalt läbi rääkida. Algajal kujuril on võimalik saada kogenud kujurist mentor. On vajalik oma töövahendite ja turvavarustuse olemasolu, samas on võimalik osa tööriistu ja turvavarustust ka laenutada, millest palume registreerumisel teada anda.

Suvekooli eest eraldi tasuma ei pea, kuid loodud kujud jäävad koraldajale ning lähevad tänutäheks suvekooli toetajatele.

Suvekoolis võib müüa omaloodud kujusid. Kujude suurused ja arv tuleb kooskõlastada eelnevalt korraldajaga. 10% kujude müügitulust jääb korraldajale.